Nora 2 år snart 🌼

Svea 11 månader 🌼

Nora 1 år och 8 månader ❤️

Ministaffs The koh i Noor aka Nora .Hd A Ed 0/1 Ögon Ua patella Ua .

Little Staffs Angry heart aka Svea 4 månader

Ministaffs Koh I Noor Nora 15 veckor ❤️

Littlestaffs Live to win aka Morran HD B ED 0 , Patella UA, Ögon UA, MH med 1:a på skott

Littlestaffs For your eyes only aka Myran 🐜 HD A ED 0, Patella UA, Ögon UA